’Don’t spoil your life with statistical problems - let me do it’

Palvelut

Tilastollinen konsultaatio: kliinisten ja epidemiologisten tutkimusten suunnitteluun, tiedonhallintaan, tilastolliseen analyysiin ja raportointiin liittyvät asiantuntijatehtävät.

  • Osallistuminen tutkimussuunnitelman ja protokollan suunnitteluun / Study design and protocol design
  • Lomake ja CRF suunnittelu / Form and CRF design
  • Tietokannan suunnittelu / Data Management Planning
  • Otoskokolaskenta / Power Analysis
  • Randomisaatiot / Randomization
  • Tilastolliset analyysit / Statistical Analysis
  • Tilastoraportti / Statistical Report
  • Tutkimusten riippumaton vertaisarviointi / Statistical review of manuscipts